Domů » Sdružení a spolky » Sport » Družstvo mladší přípravky už naplno trénuje

Dne 28.6.2021 pořádala TJ Dobratice,z.s. „Náborový trénink“ do nově se tvořícího družstva mladší přípravky. Byli jsme mile překvapeni zájmem dětí i rodičů.  Po dohodě s nimi začaly i v době prázdnin pravidelné tréninky vždy v pátek od 16:00 hod. na hřišti v Dobraticich. Trenérem tohoto družstva je pan Petr Maretka, pomoc s tréninky přislíbil  také pan Lukáš Škorík. Sponzorství pro toto družstvo se ujala firma AQUASAN  IZOLACE,s.r.o.z Dobratic , paní Zuzana Birkášová. Vybavila družstvo pěknými tričky se jmény, drobnými tréninkovými pomůckami, TJ zakoupila míče č.3 a nové návleky. Jsme velmi rádi a touto cestou děkujeme jak trenérům, tak  i firmě AQUASAN IZOLACE za zájem i pomoc. Máme stejný cíl, dostat na naše sportoviště co nejvíce dětí, aby rozvíjely své schopnosti i na poli sportovním. Zveme i nadále zájemce, chlapce i dívky ,narozené od 1.1.2013 a mladší. Tréninky probíhají vždy v pátky od 16:00 hod. , hodláme toto družstvo zapojit i do soutěží, pořádaných pro tuto kategorii Okresním fotbalovým svazem ve Frýdku-Místku. Rodiče, vezměte své děti a přijďte mezi nás.

                                                                                                                        Výbor TJ Dobratice,z.s.  • Modernizace webových stránek hrazena z projektu CZ.03.4.74/0.0/0.0/18_092/0014731

    Logo Evropské unie