Domů » Sdružení a spolky » Sport » VALNÁ HROMADA TJ Dobratice , z.s.

Tělovýchovná jednota Dobratice, z.s.

oznamuje

svým členům, že v pátek   18.3.2022  v 17,30 hodin

se koná v klubovně na hřišti v Dobraticích

V A L N Á   H R O M A D A

PROGRAM  VALNÉ  HROMADY:

 1. Zahájení
 2. Volba předsedajícího
 3. Volba pracovního předsednictva
 4. Volba komisí
 5. Zpráva mandátové komise
 6. Schválení programu
 7. Schválení jednacího řádu
 8. Schválení volebního řádu
 9. Zpráva o činnosti od poslední valné hromady
 10. Zpráva o hospodaření  od poslední valné hromady
 11. Zpráva kontrolní  komise  od poslední valné hromady
 12. Volba členů výboru a volba kontrolní komise
 13. Diskuse
 14. Usnesení a závěr

                                                                                        Výbor  TJ  Dobratice,z.s. • Modernizace webových stránek hrazena z projektu CZ.03.4.74/0.0/0.0/18_092/0014731

  Logo Evropské unie