Domů » Sdružení a spolky » Sport » Národní sportovní agentura-Můj klub 2022

Národní sportovní agentura, poskytla dotaci :Tělovýchovné jednotě Dobratice, z.s., Můj klub 2022, vyhlášené v rámci programu Rozvoj a podpora sportu.  • Modernizace webových stránek hrazena z projektu CZ.03.4.74/0.0/0.0/18_092/0014731

    Logo Evropské unie