Domů » Sdružení a spolky » Sport » Dobratické centrum volnočasových aktivit finišuje

Dobratičtí občané se už těší nejen na fotbal v novém areálu

Zhruba před rokem byly k již vybudovanému Lesoparku zahájeny u fotbalového hřiště další stavby Centra volnočasových aktivit v Dobraticích a to tzv. Fórum a Zázemí. Na obě stavby se podařilo získat dotace, na Fórum z Moravskoslezského kraje „Podpora rozvoje venkova Moravskoslezského kraje 2021“ a na Zázemí z Národní sportovní agentury v Praze v dotačním titulu „Regionální sportovní infrastruktura“. Stavba v současnosti finišuje do konečné podoby a věříme, že se vše stihne podle plánu. Samozřejmě veškeré stavební náležitosti podléhají stanoveným právním normám a povolením příslušných orgánů. Pokud bude vydáno Povolení k užívání stavby před vydáním Kolaudačního rozhodnutí, dočkáme se na konci srpna 2022 prvního mistrovského utkání mužů na domácím hřišti. V sobotu 27.8.2022 od 16,30 hodin nastoupí Dobratice proti Smilovicím a o týden později se bude v areálu konat Den Dobratic.

Nejen o tom, jak se těší Dobratičtí na fotbal, ale především, co proběhlo během roku v Centru volnočasových aktivit jsme si povídali s předsedou TJ Dobratice, z.s. Ing. Břetislavem Bortlíčkem.

Předsedo, jak se nejen dobratičtí sportovci, příznivci a fanoušci těší na datum 27.8.2022?

Myslím si, že tady není nikdo, kdo by se na to netěšil. Vždyť jsme skoro rok museli využívat pro svá utkání jiná sportoviště v okolí a už to všechny unavovalo.

Jak by jsi nám stručně popsal celou historii vzniku nového „Zázemí“.

Ano, je to skutečně velmi aktuální téma. Kdyby mi někdo řekl při mém zvolení předsedou před patnácti léty, že v Dobraticích bude nově zrekonstruované hřiště s automatickým závlahovým systémem, že se bude hrát 1.A třída a bude se budovat nové Zázemí, tak bych se asi usmíval. Nic z toho by se neuskutečnilo, kdyby za vším nestáli obětaví funkcionáři, ale zejména pak u stavby „Zázemí“ Obec Dobratice a její zastupitelé. Ti rozhodli loni v srpnu o zahájení stavby aniž by už věděli, že nám byla dotace schválena. Bylo to rozhodnutí odvážné, ale v dnešní době, kdy skoro všechen stavební materiál i práce mnohonásobně zdražily už by se rozhodovalo o zahájení stavby velmi těžce. Zastupitelstvo obce přitom řešilo i jiné priority, opravy cest, osvětlení, vybudování Návsí a celého okolí u obecního úřadu, zakoupení nového moderního auta pro naše hasiče apod. Nezapomnělo se ani na děti a mládež, u obecního úřadu, základní školy a mateřské školy byla vybudována dětská hřiště, v již zmíněném Centru volnočasových aktivit „Lesopark“.

Samotná stavba „Zázemí“ zahrnuje šatny, tribunu, klubovnu, občerstvení, ale přibyly i další úpravy, co to bylo ?

Celá stavba byla prezentována na stránkách obce v rubrice „Projekty obce“ a ve stádiu zpracování projektu měli možnost se k ní vyjádřit jak zastupitelé, tak i občané. Autorem projektu je Ing.arch. Foldyna, stavebním dozorem za obec Dobratice Ing. Karpala. V průběhu stavby se řešilo mnoho aktuálních záležitostí, jedna z největších změn bylo např. vydláždění celého prostranství Fóra a nové osazení stoly a lavičkami z masívu pod přístřešky. U stavby Zázemí např. došlo k zásadní změně při nakládání s odpadními a dešťovými vodami, řešily se ale další vzniklé situace. O všech změnách a doplněních pak rozhodovalo Zastupitelstvo obce.

Čím přispěla nebo ještě lépe, jak se podílela na stavbě samotná TJ Dobratice?

Pro nás a naše sportovce to taky nebylo jednoduché. Pohybovali se v podstatě na staveništi, přesto naše mládež odehrála svá utkání na domácím hřišti i za těchto ztížených podmínek. Členové naší TJ a ani já jako předseda jsme neměli žádné kompetence zasahovat do průběhu realizace stavby. Po celou dobu výstavby jsme byli nápomocni při součinnosti a navazování stavby na stávající zařízení. Z tohoto pohledu jsem se i ve svém volném čase zúčastňoval kontrolních dnů. V počátcích jsme se např. vyjadřovali a připomínkovali k danému projektu, jako např. že není třeba v zázemí budovat saunu a k ní bazén, nebo že schodiště by nemělo být nad vchodem pro rozhodčí apod. Dále se nám od počátku nezdála navržená tribuna, že není zastřešená nebo návrh sedaček. Později při realizaci se ukázal jako nedostatečný její sklon. Toto jsem pak prezentoval, jak na kontrolních dnech, tak i zastupitelstvu obce. Chápu, že každá taková stavba má své příznivce i oponenty, každý vidí něco jiného a že většina je generály po boji. Naše připomínky řešili a vysvětlovali odpovědní lidé, ať už to byl autor projektu Ing. arch. Foldyna, nebo stavební dozor Ing. Krpala, jehož úkolem je mj. kontrola dodržování technologických postupů a provádění prací podle projektu. Mnohé připomínky byly vzhledem k finanční náročnosti nereálné, jako např. zastřešení a protažení tribuny nad taneční parket. O všem pak rozhodovali zastupitelé na svých jednáních.

Z mého pohledu takových staveb s různorodým zázemím v kraji asi mnoho nenajdeme, že?

Ano, máš pravdu, my jezdíme po areálech v celém kraji a např. takové kulturní posezení, které je v dobratickém Fórum nemají nikde. A tady bych chtěl zdůraznit, že vše se vybudovalo pro ty, kteří chtějí strávit příjemné volnočasové chvíle, ať už to bude při Dětských radovánkách, Dnu Dobratic a jiných akcích spolků v obci. Chtěl bych jako občan Dobratic a předseda TJ Dobratice pochválit práci jak autora, realizátora stavby i stavebního dozoru. Jsem přesvědčen, že se snažili vytvořit dílo, které bude sloužit lidem. I když se mnohým zdá že to nebo ono mohlo být jinak, celkově je toto dílo velmi povedené, o kterém by se nám před časem ani nezdálo.

Už za pár dnů začne podzimní fotbalová sezóna. Jak probíhala příprava našich družstev?

Tak začnu u těch nejmenších. Podařilo se nám dát dohromady dvě družstva přípravek (mladší a starší), a co je nejdůležitější, zajistit jim kvalitní trenéry z našich řad ( Dominik Dobiáš, Radek Platoš, Tomáš Bortlíček, Alexandr Kohut). Dorostence, kterých je málo jsme uvolnili do Tošanovic a dali jim tak možnost hrát dále. Naše družstvo mužů zůstalo pohromadě jako v minulé sezóně, neodešel a ani nepřišel nikdo. Trenérem zůstal i nadále náš srdcař Ing. Marián Korabík, pomáhat mu bude Pavel Musálek. I když v přípravě se klukům výsledkově moc nedařilo, věřím, že v mistrovských utkáních tomu bude jinak.

Muži začínají dvěma zápasy u soupeřů na jejich hřištích. V neděli 14.srpna v 17 hodin v Bystřici , o týden později se hraje nedělní derby v Raškovicích od  16,30 hodin. A první mistrovské utkání 1.A třídy sk.B na domácím hřišti jsme již zmiňovali na začátku rozhovoru, poslední prázdninovou sobotu 27.8.2022 vyzveme v další derby Smilovice. Hraje se od půl páté a očekáváme solidní návštěvu. Vždyť se po roční pauze bude hrát v Dobraticích v novém areálu! Další utkání najdete v rozpisu na webových stránkách obce.

S předsedou TJ Dobratice. z.s. Ing. Břetislavem Bortlíčkem rozmlouval Karel Moškoř  • Modernizace webových stránek hrazena z projektu CZ.03.4.74/0.0/0.0/18_092/0014731

    Logo Evropské unie