Domů » Sdružení a spolky » SDH » Taktické cvičení – požár horního kravína

V pátek 20.10. v 17 hodin vyjely jednotky PO ze 4. okrsku a jednotka HZS Nošovice k taktickému cvičení požáru objektu horního kravína. Na místě zasahovaly společně po několikaleté pauze jednotky SDH obce Dobratice, Dobrá, Nošovice, Vojkovice, H. Domaslavice, D. Tošanovice a Pazderna. Hasiči z Dobratic, Dobré a Nošovic společně s příslušníky HZS provedli vyhledávání osob v zakouřeném prostoru sklepa a zásah proudy C. Ostatní jednotky obcí zřídily čerpací stanoviště u nedalekého rybníka a provedli dálkovou dopravu vody hadicemi.

Po ukončení cvičení proběhlo vyhodnocení a přátelské posezení do večerních hodin v garáži hasičské zbrojnice.

Tímto bychom chtěli poděkovat firmě Kohutovy paliva za poskytnutí prostor a umožnění provedení cvičení.  • Modernizace webových stránek hrazena z projektu CZ.03.4.74/0.0/0.0/18_092/0014731

    Logo Evropské unie