Domů » Služby občanům » Místní knihovna

Umístění:  mobilní  buňka pod budovou Obecního úřadu Dobratice.

Provozní doba: úterý 13:00 – 17:00 hodin.

Knihovnice: Mgr. Martina Řehová.

Poblíž vchodu do klubovny obecního úřadu je umístěn biblio-box, který nabízí čtenářům novou moderní službu, která umožňuje vracet knihy bez ohledu na výpůjční dobu knihovny. Knižní schránka byla pořízena z dotace Ministerstva kultury tj. ze státního rozpočtu ČR  a z rozpočtu obce v roce 2021.

Webové stránky knihovny  • Modernizace webových stránek hrazena z projektu CZ.03.4.74/0.0/0.0/18_092/0014731

    Logo Evropské unie