Domů » Služby občanům » Odpady » Sběrné místo odpadů

Sběrné místo odpadů obce Dobratice je umístěno v místě horního kravína, tj. za obecním úřadem.

Provozní doba:

 • v letním období (květen – listopad ): 15:00 – 18:00 každou druhou středu před svozem komunálního odpadu (2 až 3 x měsíčně)
 • v zimním období (prosinec – duben): 15:00 – 17:00 (1 x měsíčně, dle předem stanoveného harmonogramu

Služba je určena občanům obce, kteří zde mohou odevzdávat:

 • velkoobjemový odpad a dřevěný odpad (v rozebraném/demontovaném stavu)
 • malé/velké elektrospotřebiče
 • kovový odpad
 • použité oleje z kuchyní
 • světelné spotřebiče – všechny úsporné/LED žárovky (mimo klasické žárovky plněné vzácným plynem), včetně kompaktních svítidel, zářivky
 • biologicky rozložitelný odpad (případné přebytky ze zahrad – priorita kompostování)

Neodebíráme tyto odpady:

 • nebezpečné odpady (motorové oleje, baterie, barvy a všechny chemické sloučeniny neorganického charakteru) – obec organizuje sběr 2 x ročně
 • stavební odpad (vše, co je součástí hrubé stavby – okenní rámy, střešní krytina, izolace, apod.), suť, beton – stavebník zajišťuje a likviduje na vlastní náklady
 • pneumatiky (dle systému odběrných míst mají za povinnost převzít všechna pracoviště poskytující službu spojenou s prodejem či výměnou pneumatik)

Žádáme občany, aby při odevzdávání svého odpadu dodržovali pokyny obsluhy Sběrného místa odpadů a pomáhali nám toto místo udržovat v čistotě a pořádku. Děkujeme

Případné dotazy vám zodpovíme na tel.: 734 159 585

  • Modernizace webových stránek hrazena z projektu CZ.03.4.74/0.0/0.0/18_092/0014731

  Logo Evropské unie