Domů » Obecní úřad » Dokumenty ke stažení » Příspěvek získaný z Nadačního fondu Dobrý soused společností Hyundai Motor Manufacturing Czech

Obec Dobratice získala v rámci programu Dobrý soused 2013, který vypisuje společnost Hyundai Motor Manufacturing Czech, finanční příspěvek na „Zájezd seniorů obce Dobratice“  ve výši 12.000,-Kč a finanční příspěvek ve výši 30.000,-Kč na uspořádání kulturní akce „Den Dobratic“. Římskokatolická farnost Dobratice získala v rámci programu  Dobrý soused finanční příspěvek ve výši 8.000,-Kč na „Propagační tiskoviny kostela a zvlášť kulturních památek v kostele sv. Filipa a Jakuba v Dobraticích“. V pátek dne 23.8.2013 proběhlo předání symbolických šeků zástupcům obcí.  • Modernizace webových stránek hrazena z projektu CZ.03.4.74/0.0/0.0/18_092/0014731

    Logo Evropské unie