Domů » Archiv » Rozpočtové opatření č. 1/2018 Sdružení obcí povodí Morávky

Na jednání sněmu starostů Sdružení obcí povodí Morávky dne 22.6.2018 bylo schváleno rozpočtové opatření č. 1/2018.

V elektronické podobě na internetových stránkách sdružení je dokument k prohlédnutí

 https://sopm.cz/mikroregion/dokumenty/ 

Do listinné podoby je možné nahlédnout na adrese: Dobrá 230, 739 51

   • Modernizace webových stránek hrazena z projektu CZ.03.4.74/0.0/0.0/18_092/0014731

    Logo Evropské unie