Domů » Archiv podle kategorie Archiv

Rozpočtové opatření č. 1/2018 Svazku obcí Regionu Slezská brána

Na jednání zástupců členských obcí DSO Region Slezská brána konaného dne 3. května 2018 ve Václavovicích bylo schváleno rozpočtové opatření č. 1.
Dokument k prohlédnutí
http://www.slezskabrana.cz/Public/PublicUpload/Images/Rozpo%C4%8Dtov%C3%A9%20opat%C5%99en%C3%AD%20%C4%8D.1%20-%202018.pdf
 
Do listinné podoby je možno nahlédnout na adrese: Nádražní 38, Paskov 739 21.
...
Čtěte více

  • Modernizace webových stránek hrazena z projektu CZ.03.4.74/0.0/0.0/18_092/0014731

    Logo Evropské unie