Domů » Obecní úřad » Archiv podle kategorie Archiv úřední desky

Záměr obce, záměr pachtu vodního díla

Záměr pachtu vodního díla s názvem:
  1.  „Vodovod Dobratice II – SO 23, 32“, které představuje vodovod v délce 2702,51 m, DN 100 z materiálu PVC, vodovod v délce 876,43 m, DN 80 z materiálu PVC, vodovod v délce 0,3 m, DN 80 z materiálu PE, vodovod v délce 0,19 m, DN 50 z materiálu PE.
  2. „Dobratice –
...
Čtěte více

Informace o době, místě a navrženém programu 43. zasedání Zastupitelstva obce Dobratice

Dobratice dne 29.7.2022
Obecní úřad Dobratice informuje podle § 93 odst. 1) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů
o 43. zasedání Zastupitelstva obce Dobratice, které se bude konat v pondělí 8. srpna 2022 od  17:00 hodin v klubovně Obecního úřadu Dobratice
Program jednání:
1) Schválení programu jednání.
...
Čtěte více

  • Modernizace webových stránek hrazena z projektu CZ.03.4.74/0.0/0.0/18_092/0014731

    Logo Evropské unie