Domů » Obecní úřad » Archiv úřední desky » SOPM – Návrh závěrečného účtu za rok 2022, Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Sdružení obcí povodí Morávky za rok 2022  • Modernizace webových stránek hrazena z projektu CZ.03.4.74/0.0/0.0/18_092/0014731

    Logo Evropské unie

ŠANCE pro HONZU
Aktuálně vybráno : 132 000 Kč