Domů » Archiv podle kategorie Služby občanům (Stránka 9)

Svoz nebezpečného odpadu v sobotu dne 30.dubna 2016 od 10:00 do 12:00

V sobotu 30. dubna 2016 proběhne v době od 10:00 do 12:00 hodin v areálu Sběrného místa Dobratice (u horního kravína), sběr nebezpečného odpadu a pneumatik. V této době bude otevřeno i Sběrné místo obce.
Nebezpečné odpady
Mazací a motorové oleje, olejové filtry, tonery, použité obaly od postřiků a jiné chemikálie,
...
Čtěte více

Test

Test
Test Test


...
Čtěte více

Prodloužení otevírací doby SBĚRNÉHO MÍSTA ODPADŮ obce Dobratice

V období od června do září bude Sběrné místo odpadů otevřeno do 18:00 hod.. Režim zůstává stejný, tj. vždy ve středu před svozem komunálního odpadu Frýdeckou skládkou, a.s., v době 15:00 – 18:00 hod.
Upozorňujeme, že stále platí, že neodebíráme stavební a nebezpečný odpad!
Tento odpad likviduje občan na své náklady.
...
Čtěte více

Dobratický hřbitov

Evidenci hrobových míst vede účetní obce Dobratice, paní Vladana Marynčáková, kontakt: 558 651 254.
Výkopové práce provádí pro obec Dobratice pan Neussar, kontakt:  723 149 500.
Zde je odkaz na Řád veřejného pohřebiště
https://www.dobratice.cz/wp-content/uploads/2020/08/Řád-pohřebiště-1.pdf
CENÍK  pro veřejné pohřebiště obce Dobratice   účinný od 1.1.2017
Nájem hrobových míst a služeb spojených s nájmem:
  1. Cena za nájem pozemků – místa na pohřebišti
V souladu s Výměrem MF ČR č.
...
Čtěte více

Místní knihovna

Umístění:  mobilní  buňka pod budovou Obecního úřadu Dobratice.
Provozní doba: úterý 13:00 – 17:00 hodin.
Knihovnice: Mgr. Martina Řehová.
Poblíž vchodu do klubovny obecního úřadu je umístěn biblio-box, který nabízí čtenářům novou moderní službu, která umožňuje vracet knihy bez ohledu na výpůjční dobu knihovny.
...
Čtěte více

  • Modernizace webových stránek hrazena z projektu CZ.03.4.74/0.0/0.0/18_092/0014731

    Logo Evropské unie