Domů » Obecní úřad » Zpravodaj » Zpravodaj č. 2/2006

Obecní úřad Dobratice čp. 49, 739 51 Tel:558 651254, 558 651387 Fax:558
651254, e-mail:obec-dobratice@iol.cz, www.dobratice.cz MK ČR E 14306
Dne 22.2.2006 Zpravodaj obce Dobratice č. 2/2006 Zasedání
zastupitelstva obce Dobratice se bude konat v pondělí dne 13.3.2006 v
17.00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Dobratice. Obec zřizuje
novou webovou stránku na internetu. Naleznete ji na adrese
www.dobratice.cz . Součástí této stránky je úřední deska a další
informace směřující z obecního úřadu směrem k občanům obce. Stránka je
stále ve fázi přípravy, měla by být připravena k používání ke konci
února 2006. Nově zřízená webová stránka by však měla pokrýt daleko
širší informační frontu. Měla by informovat zájemce o činnosti
společenských organizací, firem a podnikatelů působících na území obce,
školství, kultuře, nejbližších očekávaných událostech i o historii
obce. K naplnění takového rozsahu informací je však nutné, aby se do
těchto aktivit zapojilo více lidí, nejenom pracovníci OÚ. Proto se na
Vás obracíme se žádostí o poskytnutí archivních materiálů z dob dávno
minulých (fotografie, filmy, tisky), o informace k připravovaným akcím
a zejména zájemce z řad podnikatelů o zařazení reklamních oken do
webových stránek obce Dobratice. Své náměty laskavě zasílejte na OÚ.
Obecní zastupitelstvo na svém 41. zasedání projednalo a schválilo
rozpočet obce Dobratice na rok 2006. Usnesení zastupitelstva obce je
vyvěšeno na úřední tabuli OÚ Dobratice a na webových stránkách obce.
Počet trvale hlášených občanů v obci Dobratice k 16.1.2006 je 1041
osob. Upozorňujeme občany, že popelnice bez nové známky se budou
vyvážet pouze do konce března 2006. Novou známku obdržíte při zaplacení
poplatku za likvidaci odpadu na rok 2006. Zápis dětí do Mateřské školy
na školní rok 2005/2006 proběhne v úterý 21. března 2006 od 10.00 –
15.00 hod. v budově MŠ.Vezměte s sebou rodný list dítěte. Nemocnice ve
Frýdku-Místku, p.o. opět HLEDÁ DÁRCE KRVE. Každý dárce dostává od února
do dubna 2006 permanentku na vstup do fitness a občerstvení zdarma.
Opět budou všichni dárci zařazení do soutěže o hodnotné ceny, které se
nyní budou losovat každý měsíc. Dárci se mohou těšit na ubytování ve
dvoulůžkovém pokoji vč. večeře a vstupu do bazénu pro dva v hotelu
Sepetná, dárkové poukázky na solárium, masáže, kosmetické ošetření
pleti, nákup v obchodním centru a spousta dalších překvapení. Stejně
tak na ceny pro kolektiv – piva Radegast. Odběrové hodiny – každý den
kromě středy od 6-10 hod., ve čtvrtky také odpoledne od 13-15.30 hodin.
Více na www.nemfm.cz. Dětský karneval Sdružení rodičů a přátel školy
při Základní a mateřské škole Dobratice, pořádá v sobotu dne 11.3.2006
od 15.00 hod. v sále pohostinství Na Šenku DĚTSKÝ KARNEVAL. Pro děti
bude připraven program, je zajištěno občerstvení i tombola. Srdečně
jsou zvány nejen děti, ale také všichni rodinní příslušníci. Honební
společenství Háj Dobratice, svolává valnou hromadu na den 23.3.2006 v
16.00 hod. v Hostinci U Koníčka ve Vojkovicích. Občerstvení zajištěno.
Zve Výbor honebního společenství. Právní záležitosti s občany a
podnikateli projedná a vyřídí každou středu mezi 15 až 17 hodinou na
Obecním úřadě v Raškovicích JUDr. Marcela Žoričová, formou poradenství,
spisování listin, žalob, smluv – včetně kupních, rovněž převody
nemovitostí, zřizování věcných břemen apod.Kontakt: tel. 596 810 741,
603 447 219, fax 596 814 005, e-mail: zoric@atlas.cz Antonín Šigut
starosta obce Dobratice Zima a činnost školy Letošní zima značně
ovlivňuje život v celé Evropě. Nepřízeň zimy se projevila při sněhových
kalamitách a ovlivnila i chod naší školy, kdy jsme již vybrali čtyři
dny tzv. ředitelského volna, protože se ve škole netopilo – byli jsme
bez elektrické energie. Hlavní činnost školy ale nebyla zásadně
narušena. Závěr kalendářního roku byl spojen s Vánočním jarmarkem.
Vánoční program dětí, velká návštěva rodičů, prodej výrobků dětí i
rodičů, to všechno společně vytvořilo pěknou atmosféru setkání dětí,
rodičů a učitelů. V lednu jsme zkusili využít skvělých sněhových
podmínek a ochoty p. Teplého, který nám půjčil pěkný svah pro lyžování.
Řada dětí se zapojila do jednotýdenní lyžařské školy, probíhající v
odpoledních hodinách. V předvečer ukončení prvního pololetí proběhlo
„pasování prvňáčků za žáky školy“. Akce se účastnili také rodiče dětí a
vlastního pasování místostarosta obce p. Hlisnikovský. Po krátkém
programu probíhalo neformální posezení u kávy, čaje a koblih (těmi nás
sponzorovala místní pekárna). 31. ledna bylo předáno žákům vysvědčení.
Vzdělávací i výchovné výsledky ukazují na výhody „malých“ škol. Menší
počet žáků umožňuje důslednou kontrolu, větší možnosti zapojení žáka do
vzdělání atd. Jaké tedy byly výsledky? Ze 70 žáků je 54 s vyznamenáním,
zbytek prospěl, žádný žák nemá dostatečnou ani snížený stupeň z
chování. Bylo uděleno 17 pochval. Co nás trápí je velký počet
zameškaných hodin – 2368, což je 34 hod na žáka. 9. únor byl pro řadu
předškoláků dnem zápisu do základní školy. Je potěšitelné, že počet
žáků ani tříd neklesne. K zápisu přišlo 15 dětí, jednomu dítěti byl
umožněn odklad, takže jsme zapsali 14 nových dětí. Z pátého ročníku
odejde na vyšší stupeň 12 žáků. Na konci ledna byly díky Mgr.
Radovesnické zprovozněny webové stránky školy
(www.zsdobratice.unas.cz), dosud nejsou úplné, ale základní informace o
škole již může veřejnost získat. Na závěr poznámka. Ve škole se učí
žáci, kteří ve svých zájmových činnostech dosahují skvělých výsledků.
Patří k nim Barbora Peterková, která zvítězila v pěvecké soutěži ZUŠ v
Havířově. Další je Aneta Dvořáková, dosahující velmi pěkných výsledků
na tenisových turnajích v rámci celé ČR. Obě žákyně jsou z páté třídy.
A co nás čeká? Dne 28.2.2006 proběhne na škole Den zdraví – výuka
základní první pomoci. Učit budou studentky Střední zdravotní školy
Frýdek-Místek. Při dostatečném zájmu dospělých bude otevřen kurz
počítačové gramotnosti. Nabídku dostaly děti domů. Mgr. Milan Thiel
ředitel školy  • Modernizace webových stránek hrazena z projektu CZ.03.4.74/0.0/0.0/18_092/0014731

    Logo Evropské unie