Domů » Obecní úřad » Dokumenty ke stažení » Chystaná úprava a změna přednosti v jízdě křižovatky v obci Dobrá

V době od 28.8.2006 do 30.11.2006 bude z důvodu stavby Rychlostní komunikace R 48 Dobrá – Tošanovice – Žukov, etapa 1. Dobrá, zcela uzavřena R 48 v lokalitě průjezdu „pod mostem k Dobré“ a doprava bude z hlavního tahu vedena po nájezdové rampě z R 48 směr Dobrá, Nošovice, kde první změna přednosti bude na křižovatce ústící z již zmiňované nájezdové rampy na přivaděč z Pazderné na Nošovice, ve směru do F-M vpravo bude hlavní cesta a následně v křižovatce, na které se sbíhají silnice z obce Dobrá, přivaděč na Nošovice a silnice na most z Dobré ve směru na Český Těšín, bude nová úprava řešit hlavní silnici ze směru přivaděče na již uvedený most na Český Těšín, kdy budou nově dávat přednost v jízdě řidiči jedoucí ze silnice z obce Dobrá a rovněž řidiči přijíždějící z přivaděče od Nošovic.  • Modernizace webových stránek hrazena z projektu CZ.03.4.74/0.0/0.0/18_092/0014731

    Logo Evropské unie