Domů » Obecní úřad » Dokumenty ke stažení » Vybrané informace o studnách a o povinnostech vyplývajících ze zákona č. 20/2004 Sb., kterým byl mj. novelizován zákon č. 254/2001 Sb., vodní zákon

odber-vody-ze-studny.doc
Septiky-vypousteni.doc
Studny-aj.doc
Formular–Dodatecne–povoleni-studny.dot
Studny-aj.-zkracena-verze-do-zpravodaje-.doc  • Modernizace webových stránek hrazena z projektu CZ.03.4.74/0.0/0.0/18_092/0014731

    Logo Evropské unie