Domů » Obecní úřad » Dokumenty ke stažení » Změny v linkové osobní dopravě k datu 9.12.2007, změny jízdních řádů

Od termínu platnosti celostátních změn jízdních řádů, tj. dne 9.12.2007, dojde ve Frýdku-Místku k přemístění stávajícího autobusového stanoviště z místecké části města do Frýdku na ulici „Na Poříčí“.
Původní autobusové stanoviště v Místku bude dočasně využíváno jen z části jako autobusová zastávka s názvem „Frýdek-Místek, Politických obětí“ s tím, že zde nebude umožněn vjezd ve směru od Frýdku. Jízdní řády budou zveřejněny na internetové adrese www.portal.idos.cz od 20.11.2007 a na webových stránkách Moravskoslezského kraje v sekci doprava www.kr-moravskoslezsky.cz od 26.11.2007.
Dne 19.9.2007 proběhlo jednání a byl dohodnut režim vedení jednotlivých linek na území statutárního města Frýdku-Místku. Závěry z jednání zveřejňujeme v příloze.

Zavery-z-jednani-ze-dne-19.9.07—AN-F-M.doc
860325.pdf  • Modernizace webových stránek hrazena z projektu CZ.03.4.74/0.0/0.0/18_092/0014731

    Logo Evropské unie