Domů » Obecní úřad » Dokumenty ke stažení » Oznámení o provádění pravidelných odečtů vodoměrů v obci Dobratice

V termínu cca od 29.9.2008 – 7.10.2008 bude v naší obci prováděn pravidelný opis vodoměrů pracovníky SmVaK Ostrava, a.s.  • Modernizace webových stránek hrazena z projektu CZ.03.4.74/0.0/0.0/18_092/0014731

    Logo Evropské unie