Domů » Obecní úřad » Dokumenty ke stažení » Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu podle § 12 odst. 6 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách – výměna oken na zadním traktu budovy Základní školy v Dobraticích

Zadavatel.doc



  • Modernizace webových stránek hrazena z projektu CZ.03.4.74/0.0/0.0/18_092/0014731

    Logo Evropské unie