Domů » Obecní úřad » Dokumenty ke stažení » Oznámení o provádění pravidelných odečtů vodoměrů v obci Dobratice

Sdělujeme tímto občanům, že v termínu cca od 25.6.2009 – 3.7.2009, bude v obci Dobratice prováděn pravidelný opis vodoměrů pracovníky SmVaK Ostrava, a.s.  • Modernizace webových stránek hrazena z projektu CZ.03.4.74/0.0/0.0/18_092/0014731

    Logo Evropské unie