Domů » Obecní úřad » Dokumenty ke stažení » Výzva č. 4 k podávání projektů do Programu rozvoje venkova ČR 2007 – 2013, osy IV. LEADER, opatření IV.1.2 Realizace místní rozvojové strategie v rámci Strategického plánu LEADER MAS Pobeskydí

Vyzva-c–4-MAS-Pobeskydi_final.pdf  • Modernizace webových stránek hrazena z projektu CZ.03.4.74/0.0/0.0/18_092/0014731

    Logo Evropské unie