Domů » Obecní úřad » Dokumenty ke stažení » Upozornění na vypínání elektrické energie dne 29.listopadu 2011

Informujeme na plánované přerušení dodávky elektřiny dle harmonogramu a přiložených souborů s vyznačením oblastí, kde bude dodávka elektřiny přerušena.

Termín: dne 29. listopadu 2011

Čas: od 08:00 do 10:30 hod., vyznačeno modrou barvou v příloze

 Čas: od 11:00 do 14:00 hod., vyznačeno fialovou barvou v příloze 

 V místě přerušení elektrické energie vylepí zástupce ČEZ informativní letáky. Přerušení dodávky elektřiny je z důvodu zajištění nezbytných prací na zařízení distribuční soustavy.

Žádáme vás proto o pochopení pro toto nezbytné omezení a doporučeujeme vám provést předem potřebná opatření k zamezení případných škod na zařízení a majetku.

149_FIS_VN06_FM_7276Dobratice_letak_29112011.pdf
149a152_FIS_VN06Dobratice_1mapa2880_29112011.pdf
149a152_FIS_VN06Dobratice_2mapa2880_29112011.pdf
149a152_FIS_VN06Dobratice_mapa5000_29112011.pdf
149a152_FIS_VN06Dobratice_mapa50000_29112011.pdf
152_FIS_VN06_FM_7275Dobratice_letak_29112011.pdf  • Modernizace webových stránek hrazena z projektu CZ.03.4.74/0.0/0.0/18_092/0014731

    Logo Evropské unie