Domů » Obecní úřad » Dokumenty ke stažení » Seminář pro vlastníky lesa a odborné lesní hospodáře zaměřen na možnosti čerpání dotací do lesního hospodářství a myslivosti z krajských a národních zdrojů.

Podrobnější informace na adrese:

http://iszp.kr-moravskoslezsky.cz/cz/lesy/aktuality/seminar-dotace-na-hospodareni-v-lesich-21551/.

content.pdf  • Modernizace webových stránek hrazena z projektu CZ.03.4.74/0.0/0.0/18_092/0014731

    Logo Evropské unie

ŠANCE pro HONZU
Aktuálně vybráno : 132 000 Kč