Domů » Obecní úřad » Dokumenty ke stažení » Informace o plánoavém přerušení dodávky elektřiny v části obce Hranice

Termín – dne : 17.10.2013 Čas: od 07:30 do 13:00 hod.
Vyznačeno fialová čára
Termín – dne : 22.10.2013 Čas: od 07:30 do 15:00 hod. Vyznačeno fialová čára
v obci: Dobratice
část obce : Dobratice– viz přiložený soubor
Letáky: vylepí zástupce ČEZ na místech obvyklých

Přerušení dodávky elektřiny je z důvodu zajištění nezbytných prací na zařízení
distribuční soustavy. Žádáme Vás proto o pochopení pro toto nezbytné omezení a
doporučujeme Vám provést předem potřebná opatření k zamezení případných škod
na zařízení a majetku.
Jsme si plně vědomi skutečnosti, že přerušení dodávky elektřiny z naší strany Vám způsobí omezení, avšak přijměte prosím ujištění, že časový rozsah přerušení byl zvolen pouze na nezbytně nutnou dobu.
Rozmístění plakátů po městě/obci provedeme doposud obvyklým způsobem.

Ing. Zdeněk FIŠÁREK
Hlavní technik přípravy – operátor
ČEZ Distribuce, a.s.
Teplická 874/8
405 02 Děčin 4

 
161_FIS_VN06Dobratice-letak-17a22102013.pdf
161_FIS_VN06Dobratice-1000mapa-17a22102013.pdf
161_FIS_VN06Dobratice-2000mapa-17a22102013.pdf  • Modernizace webových stránek hrazena z projektu CZ.03.4.74/0.0/0.0/18_092/0014731

    Logo Evropské unie