Domů » Obecní úřad » Dokumenty ke stažení » Projednání návrhu jízdního řádu drážní dopravy na období 2015/2016.

Návrhy jízdních řádů na období 2015/2016 ve formátu * pdf jsou také zveřejněny na webových stránkách Moravskoslezského kraje v sekci Veřejná správa, části Doprava, části Veřejná osobní doprava – dopravní obslužnost, pod bodem Návrh jízdního řádu drážní dopravy na období 2015/2016.

Své připomínky k návrhu jízdního řádu můžete uplatnit písemně do 26.6.2015 na Obecním úřadu Dobratice.

navrh-JR.pdf  • Modernizace webových stránek hrazena z projektu CZ.03.4.74/0.0/0.0/18_092/0014731

    Logo Evropské unie