Domů » Obecní úřad » Dokumenty ke stažení » Plánované vypínání elektrické energie dne 6. dubna 2016 – Dobratice jen okrajově

Termín – dne : 06. duben 2016 Čas:od 08:00 do 11:00 hod.

Vymezená oblast: červená čára

v obci :Horní Tošanovice, Dolní Tošanovice, Dobratice, Vojkovice, Horní Domaslavice

část obce : Dolní Tošanovice – viz přiložený soubor

část obce : Horní Domaslavice, Horní Tošanovice, Dobratice, Vojkovice – pouze okrajově viz přiložený soubor

Letáky: vylepí zástupce ČEZ na místech obvyklých při ohlašování vypínání elektrické energie v dotčené oblasti.

Přerušení dodávky elektřiny je z důvodu zajištění nezbytných prací na zařízení
distribuční soustavy. Žádáme Vás proto o pochopení pro toto nezbytné omezení a
doporučujeme Vám provést předem potřebná opatření k zamezení případných škod
na zařízení a majetku.
Jsme si plně vědomi skutečnosti, že přerušení dodávky elektřiny z naší strany Vám
způsobí omezení, avšak přijměte prosím ujištění, že časový rozsah přerušení byl
zvolen pouze na nezbytně nutnou dobu.

Ing. Zdeněk FIŠÁREK
Hlavní technik přípravy – operátor

ČEZ Distribuce, a. s.
Teplická 874/8, 405 02 Děčín

040_FIS_VN06DTosanovice-5000-mapa-06_04-2016.pdf
040_FIS_VN06DTosanovice-2500-mapa-06_04-2016.pdf  • Modernizace webových stránek hrazena z projektu CZ.03.4.74/0.0/0.0/18_092/0014731

    Logo Evropské unie