Domů » Obecní úřad » Dokumenty ke stažení » Plánované vypínání energie dne 10. května 2016

v souladu s ustanovením §25, odst. 4, písmeno d, bod 6 a §25, odst. 4, písmeno e, bod 6 Energetického zákona dovolujeme si Vás informovat o plánovaném přerušení dodávky elektřiny ve Vámi spravované oblasti a to dle následujícího harmonogramu:

Termín – dne : 10. květen 2016 Čas: od 07:30 do 15:00 hod.

Vymezená oblast: červená čára

v obci : Horní Tošanovice, Dolní Tošanovice, Dobratice, Vojkovice, Horní Domaslavice, Kom.Lhotka, Lučina, Nižní a Vyšní Lhoty,

část obce : Dolní Tošanovice, Horní Domaslavice, Horní Tošanovice, Dobratice, Vojkovice – viz přiložený soubor

část obce : Nošovice, Lučina, Komorní Lhotka – pouze okrajově viz přiložený soubor

Letáky: vylepí zástupce ČEZ na místech obvyklých při ohlašování vypínání elektrické energie v dotčené oblasti.

Přerušení dodávky elektřiny je z důvodu zajištění nezbytných prací na zařízení
distribuční soustavy. Žádáme Vás proto o pochopení pro toto nezbytné omezení a
doporučujeme Vám provést předem potřebná opatření k zamezení případných škod
na zařízení a majetku.

Jsme si plně vědomi skutečnosti, že přerušení dodávky elektřiny z naší strany Vám způsobí omezení, avšak přijměte prosím ujištění, že časový rozsah přerušení byl zvolen pouze na nezbytně nutnou dobu.

Rozmístění plakátů po městě/obci provedeme doposud obvyklým způsobem.

Ing. Zdeněk FIŠÁREK
Hlavní technik přípravy – operátor

ČEZ Distribuce, a. s.
Teplická 874/8, 405 02 Děčín

odbor Příprava Morava
28.října 3123/152
709 02 Ostrava-Moravská Ostrava
tel: +420 591 176 400
mobil: +420 606 777 889
mailto: zdenek.fisarek@cezdistribuce.cz
www.cezdistribuce.cz

vypinani-energie-10.5.2016.pdf  • Modernizace webových stránek hrazena z projektu CZ.03.4.74/0.0/0.0/18_092/0014731

    Logo Evropské unie