Domů » Služby občanům » Odpady » Provoz sběrného místa odpadů březen – červen 2018

Sběrné místo odpadů Dobratice bude otevřeno ve středu 21.03.2018  v době od 15:00 do 17:00 hodin.

V měsíci dubnu 2018 bude otevřeno ve středu 18. dubna v době od 15:00 do 17:00 hodin.

 

V měsíci květnu 2018 bude otevřeno následně:

středa 2. května v době od 15:00 do 18:00 hodin

středa 16. května v době od 15:00 do 18:00 hodin

středa 30. května v době od 15:00 do 18:00 hodin.

 

V měsíci červnu 2018 bude otevřeno následně:

středa 13. června v době od 15:00 do 18:00 hodin

středa 27. června v době od 15:00 do 18:00 hodin.

   • Modernizace webových stránek hrazena z projektu CZ.03.4.74/0.0/0.0/18_092/0014731

    Logo Evropské unie