Domů » Obecní úřad » Povinně zveřejňované informace » Informace podle zákona 106/1999 Sb. » Poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

K žádosti č.j. OÚDobr-291/2020  • Modernizace webových stránek hrazena z projektu CZ.03.4.74/0.0/0.0/18_092/0014731

    Logo Evropské unie