Domů » Obecní úřad » Povinně zveřejňované informace » Odpovědi na žádosti podle zákona č. 106/1999 Sb. » Poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

žádost čj. 518/2020

odpověď na žádost čj. 518/2020

Požadovaná kopie Rozpočtu byla žadateli zaslána na adresu trvalého bydliště.  • Modernizace webových stránek hrazena z projektu CZ.03.4.74/0.0/0.0/18_092/0014731

    Logo Evropské unie