Domů » Obecní úřad » Povinně zveřejňované informace » Odpovědi na žádosti podle zákona č. 106/1999 Sb. » Odpověď k žádosti o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb. – odložení žádosti cj. OÚDobr-529/2021  • Modernizace webových stránek hrazena z projektu CZ.03.4.74/0.0/0.0/18_092/0014731

    Logo Evropské unie