Domů » Obecní úřad » Archiv úřední desky » Svazek obcí Region Slezká brána – NÁVRH Střednědobého výhledu rozpočtu na léta 2023 – 2024

Do dokumentu je možno nahlédnout na internetových stránkách DSO (https://www.slezskabrana.cz/dokumenty?tagsRenderer-tag=Rozpo%C4%8Dty) a do listinné podoby na adrese Nádražní 38, Paskov 739 21.  • Modernizace webových stránek hrazena z projektu CZ.03.4.74/0.0/0.0/18_092/0014731

    Logo Evropské unie