Domů » Obecní úřad » Informace k vydávání voličských průkazů pro volbu prezidenta ČR

Voličské průkazy mohou být vydávány nejdříve 15 dnů přede dnem volby prezidenta (tj. nejdříve ve čtvrtek 29.12.2022). Vzhledem k tomu, že od čtvrtku 22.12.2022 do pátku 30.12.2022 bude obecní úřad Dobratice z důvodu čerpání řádných dovolených uzavřen, bude zajištěna na obecním úřadu v Dobraticích služba pro voliče, kteří chtějí požádat obecní úřad v místě trvalého pobytu o vydání voličského průkazu osobně a ihned si ho vyzvednout, a to ve čtvrtek 29.12. a v pátek 30.12.2022 v době od 8:00 do 12:00 hodin.  

*************************************************************************************************

Volič, který nebude moci volit ve svém volebním okrsku, může ode dne vyhlášení volby prezidenta (tj. od 1.7.2022) požádat obecní úřad v místě trvalého pobytu o vydání voličského průkazu.

 Žádost může podat

 1. poštou v listinné podobě opatřené úředně ověřeným podpisem voliče a doručit nejpozději 7 dnů přede dnem volby prezidenta (tj. do pátku 6.1.2023, do 16.00 hodin, nebo v případě druhého kola volby do pátku 20.1.2023, do 16.00 hodin)
 2. v elektronické podobě prostřednictvím datové schránky (tj. datové schránky fyzické osoby – žadatele – voliče) nebo prostřednictvím Portálu občanahttps://obcan.portal.gov.cz/prihlaseni (žadatel pro tento způsob podání žádosti potřebuje disponovat elektronickou identitou a datovou schránkou, kterou si lze zřídit i při podávání žádosti) a doručit nejpozději 7 dnů přede dnem volby prezidenta (tj. do pátku 6.1.2023, do 16.00 hodin, nebo v případě druhého kola volby do pátku 20.1.2023, do 16.00 hodin)
 3. osobně do okamžiku uzavření stálého seznamu (tj. do 2 dnů přede dnem volby, tedy do středy 11.1.2023, do 16.00 hodin, v případě druhého kola volby do středy 25.1.2023, do 16.00 hodin).

Žádost o vydání voličského průkazu musí obsahovat

 • jméno, příjmení,
 • datum narození,
 • adresu místa trvalého pobytu a
 • způsob doručení voličského průkazu;
 • požaduje-li volič jeho zaslání, i adresu, na kterou má být voličský průkaz zaslán

 Upozornění:

pokud žádost nebude obsahovat informaci o tom, pro jaké kolo volby prezidenta požaduje volič vydat voličský průkaz, budou mu automaticky vydány voličské průkazy pro obě kola volby. • Modernizace webových stránek hrazena z projektu CZ.03.4.74/0.0/0.0/18_092/0014731

  Logo Evropské unie