Domů » Archiv podle kategorie Obecní úřad (Stránka 187)

Veřejná vyhláška, čj. SÚ 155/2008-328/Fri, doručení opatření – oznámení o zahájení územního řízení, o pozvání k veřejnému ústnímu jednání a seznámení s podklady, ve věci umístění stavby čistírny odpadních vod

Oznameni—COV-(Zvakovi).doc


...
Čtěte více

Obecní úřad Dobrá, čj. SÚ 1266/2007-328/Fri, Veřejná vyhláška, doručení písemnosti, územní rozhodnutí o umístění stavby čistírna odpadních vod, kanalizační potrubí, vsakovací studna a drenážní podmok

UR—COV-(Romanidisova).doc


...
Čtěte více

  • Modernizace webových stránek hrazena z projektu CZ.03.4.74/0.0/0.0/18_092/0014731

    Logo Evropské unie