Domů » Obecní úřad » Archiv úřední desky » Opatření Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, kterým se schvaluje "Předběžný přehled významných problémů nakládání s vodami v oblasti Povodí Odry"

doc1.doc  • Modernizace webových stránek hrazena z projektu CZ.03.4.74/0.0/0.0/18_092/0014731

    Logo Evropské unie

ŠANCE pro HONZU
Aktuálně vybráno : 132 000 Kč