Domů » Archiv podle kategorie Obecní úřad (Stránka 187)

Obecní úřad Dobrá, čj. SÚ 1266/2007-328/Fri, Veřejná vyhláška, doručení písemnosti, územní rozhodnutí o umístění stavby čistírna odpadních vod, kanalizační potrubí, vsakovací studna a drenážní podmok

UR—COV-(Romanidisova).doc


...
Čtěte více

Výroční zpráva za rok 2007 o činnosti obce Dobratice v oblasti poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění

vyrocni-zprava-za-rok-2007.doc


...
Čtěte více

  • Modernizace webových stránek hrazena z projektu CZ.03.4.74/0.0/0.0/18_092/0014731

    Logo Evropské unie