Domů » Obecní úřad » Povinně zveřejňované informace » Archiv podle kategorie Odpovědi na žádosti podle zákona č. 106/1999 Sb.

Poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

žádost čj. 519/2020
odpověď k čj. 519/2020
Požadované kopie zápisů byly žadateli zaslány na adresu trvalého bydliště.


...
Čtěte více

  • Modernizace webových stránek hrazena z projektu CZ.03.4.74/0.0/0.0/18_092/0014731

    Logo Evropské unie