Domů » Obecní úřad » Archiv úřední desky » Nabídka pozemků k pronájmu na LV 10002, uveřejněná Pozemkovým fondem ČR

V příloze je uveden seznam nepronajatých pozemků ve správě Pozemkového fondu ČR, které tímto Pozemkový fond ČR nabízí případným zájemcům k pronájmu.

Adresa pro doručování:
Pozemkový fond ČR
územní pracoviště Ostrava
Havlíčovo nábřeží 38
702 00 Ostrava 2

Nabidka-pozemku-k-pronajmu.doc  • Modernizace webových stránek hrazena z projektu CZ.03.4.74/0.0/0.0/18_092/0014731

    Logo Evropské unie