Domů » Obecní úřad » Archiv úřední desky » Závěr zjišťovacího řízení dle zákona č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých zákonů "STL napojení průmyslové zóny Horní Tošanovice".

Predani-zaveru-zjistovaciho-rizeni.doc  • Modernizace webových stránek hrazena z projektu CZ.03.4.74/0.0/0.0/18_092/0014731

    Logo Evropské unie