Domů » Obecní úřad » Archiv úřední desky » Obecní úřad Dobrá, čj. SÚ 1266/2007-328/Fri, Veřejná vyhláška, doručení písemnosti, územní rozhodnutí o umístění stavby čistírna odpadních vod, kanalizační potrubí, vsakovací studna a drenážní podmok

UR—COV-(Romanidisova).doc  • Modernizace webových stránek hrazena z projektu CZ.03.4.74/0.0/0.0/18_092/0014731

    Logo Evropské unie