Domů » Obecní úřad » Archiv úřední desky » Oznámení koncepce – "Aktualizace Krajského integrovaného programu ke zlepšení kvality ovzduší Moravskoslezského kraje"

každý může Ministerstvu životního prostředí, odboru posuzování vlivů na životní prostředí a integrované prevence zaslat své písemné vyjádření k oznámení koncepce do 20 dnů ode dne zveřejnění informace o oznámení koncepce na úřední desce kraje.

rozeslani_oznameni_IPZKO_MSK.pdf  • Modernizace webových stránek hrazena z projektu CZ.03.4.74/0.0/0.0/18_092/0014731

    Logo Evropské unie