Domů » Obecní úřad » Archiv úřední desky » Informace o oznámení záměru "Provozovna společnosti PATREM PIPE TECHNOLOGIES s.r.o. – Dobratice" podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí

Do oznámení lze nahlížet rovněž v kanceláři Obecního úřadu Dobratice a k danému záměru lze podat písmená vyjádření nejpozději do 29.11.2012 na adresu: Krajský úřad, Moravskoslezský kraj, Odbor životního prostředí a zemědělství, 28. října 117, 702 18 Ostrava.

Patrem.pdf
Oznameni-o-zjistovacim-rizeni.doc  • Modernizace webových stránek hrazena z projektu CZ.03.4.74/0.0/0.0/18_092/0014731

    Logo Evropské unie