Domů » Obecní úřad » Archiv úřední desky » Mimořádná veterinární opatření k zamezení šíření nebezpečné nákazy – aviární influenzy (ptačí chřipka)

Tato mimořádná veterinární opatření jsou vydávána na základě potvrzení výskytu nebezpečné nákazy – vysoce patogenní aviární influenzy v k.ú. Dobrá u Frýdku-Místku.

Obce v pásmu dozoru (desetikilometrové pásmo), kde se nachází i naše obec Dobratice, musí mít k dispozici soupis pouze komerčních chovatelů drůbeže.

Nádoba pro bezpečné uložení uhynulých ptáků v naší obci je umístěna u obecního úřadu, u hnízda tříděného odpadu.

Bližší informace je možné získat na webových stránkách státní veterinární správy a na krizovém telefonním čísle Krajské veterinární správy 720 995 203.

Narizeni_SVS_-_aviarni_influenza_-_ohnisko_Dobra.pdf
mapa_s_vyznacenymi_pasmy_-_AI_ohnisko_Dobra.png  • Modernizace webových stránek hrazena z projektu CZ.03.4.74/0.0/0.0/18_092/0014731

    Logo Evropské unie