Domů » Obecní úřad » Archiv úřední desky » Závěrečný účet Svazku obcí Region Slezská brána za rok 2017

Závěrečný účet DSO Region Slezská brána za rok 2017 spolu se Zprávou o výsledku přezkoumání hospodaření svazku obcí Region Slezská brána za rok 2017 byly schváleny na zasedání členských obcí ve Václavovicích dne 3. května 2018.

Dokumenty k prohlédnutí

http://www.slezskabrana.cz/Public/PublicUpload/Images/Z%C3%A1v%C4%9Bre%C4%8Dn%C3%BD%20%C3%BA%C4%8Det%20za%20rok%202017%20a%20zpr%C3%A1va%20auditora.pdf

Nahlédnutí do listinné podoby na adrese: Nádražní 38, Paskov 739 21.  • Modernizace webových stránek hrazena z projektu CZ.03.4.74/0.0/0.0/18_092/0014731

    Logo Evropské unie