Domů » Obecní úřad » Archiv úřední desky » Rozhodnutí – určení existence veřejně přístupné účelové komunikace na části pozemku p.č. 360/1 k.ú. Místek  • Modernizace webových stránek hrazena z projektu CZ.03.4.74/0.0/0.0/18_092/0014731

    Logo Evropské unie