Domů » Obecní úřad » Archiv úřední desky » Usnesení o nařízení elektronické dražby, Dražební vyhláška

U S N E S E N Í
o nařízení elektronické dražby
Soudní exekutor JUDr. Marcel Smékal, Exekutorský úřad Praha – východ, se sídlem Michelská
1326/62, 140 00 Praha – Praha 4.

č.j. 081 EX 32225/10-330  • Modernizace webových stránek hrazena z projektu CZ.03.4.74/0.0/0.0/18_092/0014731

    Logo Evropské unie