Domů » Obecní úřad » Archiv úřední desky » Svazek obcí Region Slezská brána – NÁVRH rozpočtu na rok 2022

Do dokumentu je možno nahlédnout na internetových stránkách DSO (https://www.slezskabrana.cz/dokumenty?tagsRenderer-tag=Rozpo%C4%8Dty) a do listinné podoby na adrese Nádražní 38, Paskov 739 21.  • Modernizace webových stránek hrazena z projektu CZ.03.4.74/0.0/0.0/18_092/0014731

    Logo Evropské unie