Domů » Obecní úřad » Archiv úřední desky » Záměr obce Dobratice, pronájem části pozemku p.č. 504/1, k.ú. Dobratice

záměr pronájmu plochy o výměře 2,1 m2 na pozemku parcela číslo 504/1, k.ú. Dobratice. Blíže v přiloženém souboru.  • Modernizace webových stránek hrazena z projektu CZ.03.4.74/0.0/0.0/18_092/0014731

    Logo Evropské unie