Domů » Obecní úřad » Úřední deska » Oznámení o zveřejnění Rozpočtového opatření č. 3/2021, Rozpočtu na rok 2022 a Střednědobého výhledu rozpočtu na léta 2023-2024 dobrovolného svazu obcí Regionu Slezská brána, Paskov

Dobrovolný svazek obcí Region Slezská brána

OZNÁMENÍ

Dle zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších předpisů oznamujeme, že

Rozpočtové opatření č. 3/2021

Rozpočet na rok 2022

Střednědobý výhled rozpočtu na léta 2023-2024

jsou zveřejněny v elektronické podobě na webových stránkách RSB:

https://www.slezskabrana.cz/dokumenty?multiTagsRenderer-tags=Rozpo%C4%8Dty

a v listinné podobě jsou k nahlédnutí na adrese: Nádražní č. 38, 739 21 Paskov.

Doba trvání zveřejnění: do doby schválení nového střednědobého výhledu rozpočtu/rozpočtu

Vyvěšeno dne: 6.12.2021  • Modernizace webových stránek hrazena z projektu CZ.03.4.74/0.0/0.0/18_092/0014731

    Logo Evropské unie