Domů » Obecní úřad » Archiv úřední desky » Oznámení o zveřejnění Rozpočtu Sdružení obcí povodí Morávky a souvisejících dokumentů

V souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů se zveřejňuje rozpočet DSO SOPM a související dokumenty. Jedná se o schválený rozpočet, rozpočtová opatření, střednědobý výhled a závěrečný účet.

Uvedené materiály jsou zveřejněny na webových stránkách svazku, http://sopm.cz/, v sekci Mikroregion, podsekci Informační deska.

V listinné podobě k nahlédnutí jsou uloženy v sídle svazku na Obecním úřadě v Dobré, Dobrá 230.  • Modernizace webových stránek hrazena z projektu CZ.03.4.74/0.0/0.0/18_092/0014731

    Logo Evropské unie